Tahtacıörencik’te biyolojik çeşitlilik

2011’den bu yana Tahtacıörencik Köyü’nde, Süverikaşı ve Yeleş mevkileri başta olmak üzere, bitki türlerini (biraz da mantar ve böcekleri) fotoğraflıyoruz. Bunları bu sayfada albümler halinde yayınlıyoruz. Bitkilerin Latince adlarını ve bildiğimiz Türkçe adlarını altlarına eklemeye çalışıyoruz. Şu anda etiketlerdeki adlar birer hipotez; kesin teşhisler için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu amaçla aşağıya bitkilerin fotoğraflarını da yükledik.

12 Haziran 2017, Yeleş Kır Çocukları arazisinden:

7 Haziran 2017 Pazartesi günü sevgili hocalarımız Tuğrul Körüklü, Ahmet Demirtaş ve Mustafa Bektaş ile Tahtacıörencik Köyü Yeleş mevkiindeki Kır Çocukları arazisinde, Kırsal Çevre Derneği’nin Bozkır Ekolojisi Okulu için bir saatlik bir keşif gezisi yaptık. Bunun ardından 12 Haziran’da çektiğimiz fotoğraflar aşağıda.

 

Aşağıdaki ikinci liste, arazide ve köyde önceki mevsimlerde/yıllarda rastladığımız diğer bitkileri içeriyor.

*7 Haziran Pazartesi, Tuğrul Körüklü, Ahmet Demirtaş ve Mustafa Bektaş ile, Tahtacıörencik Yeleş mevkiinde*:

Acinos ?arvensis / alpinus – Reyhan kekiği
Acroptilon repens – kekre
Adonis ?aestivalis – Keklikgözü/Kandamlası
Aegilops ?ovata
Ajuga chamaepitys – mayasılotu
Alkanna orientalis – havacıva
Allium ?arvense
Alyssum ?hirsutum
Alyssum spp. (nikel toplar)
Anagallis arvensis – Fare kulağı – turuncu veya mor çiçekli
Anchusa azurea
Anthemis ?arvensis
Anthemis tinctoria
Anthemis spp.
Aristolochia maurorum
Arum dioscoridis – Mancar/Yılanyastığı
Astragalus angustifolius – geven
Astragalus spp.
Bryonia dioica – Şeytan şalgamı/siyah akasma
Centaurea solstitialis – Çakır dikeni/Zerdali dikeni
Centaurea spp.
Chardinia spp
Chenopodium alba – Sirken
Chenopodium spp.
Cirsium arvense – Köygöçüren
Colutea arborescens – Patlangaç
Consolida regalis – Tarla hazeranı
Convolvulus arvensis – Tarla sarmaşığı
Coronilla varia – Taçlı fiğ
Echinophora ?tenuifolia/?tournefortii – Çördük
Echium vulgare – Engerekotu
Erodium ciconium – İğnelik
Eryngium campestre – Boğadikeni, kenger
Euphorbia ?nicaeensis ?subsp. glareosa var. lasiocarpa – Sütleğen
Festuca ?ovina – yumakotu
Fumaria officinalis – Şahtere otu
Galium ?verum
Galium aparine – Yoğurt otu/ yapışkanotu
Geranium spp.- Turnagagası
Glaucim corniculatum – Boynuzlu gelincik
Gypsophila spp.
Lactuca serriola -Yabani marul, Eşek marulu
Lactuca virosa -Yabani marul, Eşek marulu
Lamium purpurea/ ?amplexicaule – Pembe çiçekli ballıbaba
Lathyrus spp. – Yabani mürdümük
Linaria repens
Lysimachia atropurpurea – kargaotu
Malva vulgaris – Ebegümeci
Nonea spp.
Onobrychis spp. – Korunga
Onoposdum spp – Kenger
Onosma ?sericeum – Emzikotu
Ornithogalum ?oligophyllum/?umbellatum. – Kurt soğanı / tükürükotu
Orobanche ?crenata – Canavarotu
Papaver rhoeas – Gelincik
Philomis ?fruticosa – çobançırası
Plantago ovata – Dar yapraklı sinirliot
Plantago majör – Geniş yapraklı sinirliot
Polygonum aviculare – Kuş madımağı
Potentilla ?recta – Beşparmak otu
Reseda ?lutea – Muhabbet çiçeği / boya
Salvia spp 1
Salvia spp 2
Sanguisorba minor – Küçük çayırdüğmesi
Scutellaria ?salviifolia
Senecio ?vulgaris/?vernalis – Kanaryaotu
Sisymbrium ?officinale /?loeselii
Sonchus ?arvensis
Stachys ?byzantina – Deliçay
Teucrium polium – Acı yavşan, topal yavşan
Trapopagon ?dubius/porrifolius – Yemlik
Turgenia ?latifolia
Verbascum ?thapsus – Sığırkuyruğu
Vicia cracca – Kuş fiği
Vinca minor/herbacea – Küçük cezayir menekşesi
Viola tricolor/arvenis – Hercai menekşe
Ziziphora capitata

Arazi ve çevresinde, başka aylar da dahil gözlemlediğimiz bazı bitkiler:

Alyssum strigosum
Arabis nova – Kazteresi
Cardaria draba – Kediotu
Cichorium intybus – Hindiba
?Clypeola jonthlaspi
Crocus ancyrensis – Ankara çiğdemi
Hieracium ?murorum
Hordeum spp.
Hyoscyamus ?niger – Banotu
Lathyrus ?leucanthus – yabani mürdümük
Lathyrus ?aphaca – yabani mürdümük
Matricaria chamomilla/recutita – Mayıs papatyası
Muscari ?racemosum / ?neglectum / ?bourgaei Arap sümbülü/Misk soğanı
Myosotis ?ramosissima – Unutmabeni
Ranunculus ficaria – Basurotu
Ranunculus spp.
Rumex ?obtusifolius/crispus – Labada/Evelek
Taraxacum officinalis – Karahindiba
Trifolium ?repens – Tüylü yonca
Valeriana dioscoridis – Kediotu
?Valerianella coronata

Süverikaşı Mevkisinden Bitkiler

Bu yazı ilk olarak 16.03.2012 tarihinde Kardeş Bitkiler Blogunda yayınlandı.

Süvari Çayı ve çevresi oldukça zengin bir bitki ve hayvan yaşamı barındırıyor. Aşağıdaki fotoğrafların büyük bölümü Süverikaşı’ndaki 4-5 dönümlük bir araziden. Çay boyunda ve köyün diğer alanlarında çok daha fazla bitki ve hayvan tespit etmek mümkün. Kapsamlı bir çalışma yapılsa çok sayıda nadir ve/veya endemik canlı bulunabileceğine inanıyoruz.

OTSU BİTKİLER
Otsu Bitki 1a- ?İğnelik (?Erodium ciconium) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 1b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 1c – 8/9 Mayıs 2011
Otsu Bitki 2a -Hieracium Murorum – 24 Nisan 20112011
Otsu Bitki 2b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 3 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 4a – Kuzu gevreği (Valerianella coronata) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 4b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 5a – Yoğurtotu/yapışkanotu (Galium aparine) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 5b – 24 Nisan 2011
Otsu bitki 6a – Turnagagası (Geranium ?) – 24 Nisan 2011
Otsu bitki 6b – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 6c – 8/9 Mayıs 2011
Otsu Bitki 7  ?Arnebia decumbens/?Alkanna orientalis/ – 24 Nisan 2011
Otsu bitki 8 –  Ballıbaba (Lamium ?amplexicaule) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 9a – Kanaryaotu (Senecio ?vulgaris/vernalis) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 9b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 10 – Unutmabeni (Myosotis ?ramosissima) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 11 – Alyssum strigosum – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 12 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 13a – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 13b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 14 – Kazteresi (Arabis nova) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 15 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 16 (ya da 11b) – ?Kuduzotu  ?Alyssum minus var. micranathum – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 17a – Cezayir menekşesi (Vinca ?herbacea/minor) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 17b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 17c – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 18a – Kır menekşesi (Viola arvensis) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 18b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 19a – Arap sümbülü/Misk soğanı (Muscari racemosum / neglectum / bourgaei) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 19b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 20a – Kediotu (Valeriana Diosciridis) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 20b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 20c – 24 Nisan 2011
Otsu bitki 20d- Tarih?
Otsu Bitki 21 – Kurt soğanı/Tükürükotu (Ornithogalum ?oligophyllum/umbellatum) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 21b – 2011
Otsu Bitki 22a – Karahindiba (Taraxacum ?Oficinalis) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 22b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 23a – Şahtere (Fumaria ?officinalis) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 23b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 24 – ?Sütleğen (?Euphorbia nicaeensis subsp. glareosa var. lasiocarpa) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 25a Mancar (Arum dioscorides) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 25b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 25c – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 25d – 20 Ocak 2011
Otsu Bitki 25e – 8/9 Mayis 2011
Otsu Bitki 25f – 8/9 Mayis 2011
Otsu Bitki 26a – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 26b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 27a Boruk (Yabani yasemin) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 27b – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 27c – 8/9 Mayıs 2011
Otsu Bitki 28 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 29 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 30 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 31 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 32 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 33 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 34a – Yabani Mürdümük (Lathyrus aphaca) – 24 Nisan 2011
Otsu bitki 34b – Yabani Mürdümük (Lathyrus aphaca) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu Bitki 35 – Bryonia Dioca – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 36 – Sığırkuyruğu (Verbascum …) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 37 –  Yonca, Tüylü (?Trifolium repens) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 37b –  2011
Otsu Bitki 37c -8/9 Mayıs 2011
Otsu Bitki 39 – Clypeola jonthlaspi – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 40 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 41 – Gelincik (?Papaver …) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 42 – Acı Yavşan/Topal Pelin (Teucrium polium) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 43 – ?Üçgül Yonca, Tüysüz (Trifolium …) – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 44 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 45 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 46 – 24 Nisan 2011
Otsu Bitki 47a – Ankara çiğdemi (Crocus ancyrensis) – 20 Ocak 2011
Otsu Bitki 47b – 20 Ocak 2011
Otsu Bitki 48 – Banotu (Hyoscyamus?niger) – 2011
Otsu Bitki 49 – 2011
Otsu Bitki 50 – 2011
Otsu Bitki 51 -2011
Otsu Bitki 52 – Canavarotu – 2011
Otsu bitki 53(1)a – Yabani Mürdümük/Nazende – (?Lathyrus Leucanthus) – Nisan 2011
Otsu bitki 53(1)b – Yabani Mürdümük/Nazende – (?Lathyrus Leucanthus) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 53(2)a – Yabani Mürdümük (yavruağzı renkli) (Lathyrus …) – 2011
Otsu bitki 53(2)b – Yabani Mürdümük (yavruağzı renkli) (Lathyrus …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 53(2)c – Yabani Mürdümük (yavruağzı renkli) (Lathyrus …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 54a – Pisipisi (Hordeum …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 54b – Pisipisi (Hordeum …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 55a – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 55b – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 55c – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 56 – Yabani Mürdümük (mor renkli) – (Lathyrus …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 57a – Papatya (?) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 57b ? 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 58a – Keklikgözü (Adonis …) 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 58b – Keklikgözü (Adonis …) 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 59a – Düğünçiçeği (Ranunculus …) 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 59b – Düğünçiçeği (Ranunculus …) 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 60a – Sinirliot (Plantago …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 60b – Sinirliot (Plantago …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 61 (succulent) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 61b – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 62a (succulent) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 62b – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 63 – Bir tür yonca? – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 64a – Yapışkanotu/Yoğurtotu (Galium aparine) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 64b – Yapışkanotu/Yoğurtotu (Galium aparine) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 65a -Mavi çiçekli yapışkanotu (Galium …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 65b -Mavi çiçekli yapışkanotu (Galium …) – 8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 66a -8/9 Mayıs 2011
Otsu bitki 66b -8/9 Mayıs 2011
ODUNSU BİTKİLER (Ağaç ve çalılar)


Odunsu Bitki 1a – Meşe (Quercus …) – 24 Nisan 2011
Odunsu Bitki 1b – 24 Nisan 2011
Odunsu Bitki 1c – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 1d – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 1e (meşe mazısı) – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 1f (meşe mazısı) – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 1g (meşe mazısı) – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 2a – Kuşburnu (Rosa ?canina/rubiginosa) – 24 Nisan 2011


Odunsu Bitki 2b – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 2c – 8/9 Mayıs 2011


Odunsu Bitki 3a – Çitlenbik (Okul bahçesi) – 21 Kasım 2010
Odunsu Bitki 3b – 21 Kasım 2010
Odunsu Bitki 4a – Yemişen (Crataegus ?monogyna/oxyacantha) – 21 Kasım 2010


Odunsu Bitki 4b – 21 Kasım 2010
Odunsu Bitki meyveleri (kuşburnu, alıç, dağ eriği, küçük mor erik)- Ekim 2010
Odunsu Bitki 5 – Yaban eriği – 2011
Odunsu Bitki 6a – Patlangaç – Colutea cilicica – 2011
Odunsu bitki 6b – 2011
Odunsu bitki 7a – Alıç (Crataegus orientalis) – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 7b – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 7c – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 7d – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 8a – Yabani Erik – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 8b – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 8c – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu Bitki 9a – Karaçalı (Paliurus spina-christii) – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 9b – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 9c – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 10a – 8/9 Mayıs 2011
Odunsu bitki 10b – 8/9 Mayıs 2011
MANTARLAR


Mantar 1a  – küçük bir şeydi – 24 Nisan 2011
Mantar 1b  – küçük bir şeydi – 24 Nisan 2011
BÖCEKLER
Böcek 1 – Bi örümcek – 24 Nisan 2011
Böcek 2 – Bi çeşit sinek (kapkarasinek) – 24 Nisan 2011
DİĞER HAYVANLAR
DH 1- Salyangoz – 24 Nisan 2011
DH 2- Sülük – 20 Ocak 2011
DH 3- Solucan – 20 Ocak 2011
Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s